February 3, 2023

admin11

Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ: Đìɴʜ ᴄʜỉ 4 ᴄáɴ ʙộ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴᴜôɪ ᴛʀồɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ ᴠịɴʜ Báɪ ᴛ.ử Lᴏɴɢ Nɢàʏ 29.8, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mạɴʜ Cườɴɢ – Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP.Cẩᴍ Pʜả, ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đốɪ ᴠớɪ 4 ᴄá ɴʜâɴ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴɢư ᴅâɴ ɴᴜôɪ ᴛʀồɴɢ ᴛʜủʏ sảɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ ᴠịɴʜ Báɪ ᴛ.ử Lᴏɴɢ. Lựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜườɴɢ Qᴜᴀɴɢ Hᴀɴʜ, TP.Cẩᴍ...
Đắᴋ Lắᴋ: Hàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ʀᴀ ɴɢõ… ʟà ᴄó ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴɢᴀʏ Đượᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ ᴍượɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄũ, Côɴɢ ᴛʏ TNHH Nɢᴀ Vɪệᴛ Đắᴋ Lắᴋ đã ᴛâɴ ᴛʀᴀɴɢ, ᴍở xưởɴɢ ᴍᴀʏ ʟớɴ ở ʜᴜʏệɴ Cư Kᴜɪɴ. Hàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở đâʏ ʀấᴛ ᴘʜấɴ ᴋʜởɪ, ʙởɪ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ đɪ đâᴜ xᴀ, ᴄʜỉ ᴄầɴ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ʀᴀ ɴɢõ ʟà ᴄó ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴɢᴀʏ. Hɪệɴ xưởɴɢ ᴍᴀʏ ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ Nɢᴀ Vɪệᴛ Đắᴋ Lắᴋ đᴀɴɢ...
Nóɴɢ: Nʜà ᴛʀườɴɢ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ sự ᴠɪệᴄ cô ɢɪáᴏ ‘ʟòɴɢ xàᴏ ᴅưᴀ’ Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ Tʜᴀɴʜ Nê, Kɪếɴ Xươɴɢ, Tʜáɪ Bìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ᴋɪểᴍ đɪểᴍ ᴠà ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ sự ᴠɪệᴄ ᴄô ɢɪáᴏ ᴠề ʟᴏạᴛ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ʟòɴɢ xàᴏ ᴅưᴀ Nɢàʏ 30/8, ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Hᴜʏềɴ, Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ Tʜᴀɴʜ Nê (Kɪếɴ Xươɴɢ, Tʜáɪ Bìɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ᴋɪểᴍ đɪểᴍ ᴄô ɢɪáᴏ Tʀươɴɢ Tʜị L (sɴ 1976) ᴠề ɴʜữɴɢ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. Nʜà ᴛʀườɴɢ đã ᴋɪểᴍ đɪểᴍ ᴄô...
Cưỡɴɢ ᴄʜế ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ‘ɴɢáɴɢ’ ᴅự áɴ đườɴɢ ɴɢʜìɴ ᴛỷ ở Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠậɴ độɴɢ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴍặᴛ ʙằɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ, UBND TP. Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄư.ỡɴɢ ᴄʜế ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴʜà ở, ᴠậᴛ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ ᴄủᴀ 6 ʜộ ᴅâɴ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅự áɴ đườɴɢ Đôɴɢ Tâʏ ᴄó ᴍứᴄ đầᴜ ᴛư ʜơɴ ɴɢʜìɴ ᴛỷ đồɴɢ. Nɢàʏ 29/8, UBND TP. Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ (Đắᴋ Lắᴋ) ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄư.ỡɴɢ ᴄʜế ᴘʜá ᴅỡ ɴʜà, ᴠậᴛ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ, ᴄâʏ ᴄốɪ ᴄủᴀ 6 ʜộ ᴅâɴ ở đườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Lươɴɢ Bằɴɢ (xã Hòᴀ Tʜắɴɢ). Đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ʜộ ᴅâɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪệɴ ᴛʜᴜ ʜồɪ để xâʏ ᴅựɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ đườɴɢ Đôɴɢ Tâʏ TP. Bᴜôɴ...
Làᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ CDC Đắᴋ Lắᴋ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ᴘʜí xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ǫᴜʏ địɴʜ UBND ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛậᴘ ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ᴘʜí xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴀᴏ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ. Nɢàʏ 29-8, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴘʟᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ Pʜạᴍ Nɢọᴄ Nɢʜị, Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴠừᴀ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ Sở Y ᴛế ᴄʜỉ đạᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Kɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ (CDC) ᴛỉɴʜ ɴàʏ x.á.ᴄ địɴʜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛậᴘ ᴛʜể, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ᴘʜí ᴅịᴄʜ ᴠụ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴘᴄʀ ᴄᴀᴏ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟàᴍ ʀõ ᴠɪệᴄ ᴄʜɪ ᴄʜưᴀ đúɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴅự ᴛᴏáɴ ᴄủᴀ Sở Y ᴛế; ᴄʜɪ ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ đượᴄ Sở Y ᴛế ᴛʜẩᴍ địɴʜ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴅự ᴛᴏáɴ; ᴄʜɪ ᴘʜụ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ độɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴍẫᴜ ᴠượᴛ ᴅự ᴛᴏáɴ đượᴄ ɢɪᴀᴏ. Sở Y ᴛế Đắᴋ...
Vụ ‘ᴠớᴛ’ 1.000 ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 10 ở Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ: Làᴍ sᴀᴏ đủ ᴄʜỗ ʜọᴄ? Sᴀᴜ ᴋʜɪ ‘ᴠớᴛ’ ɢầɴ 1.000 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10, ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ ᴄó ɴơɪ xâʏ ʜẳɴ ᴛʀườɴɢ ᴍớɪ, ʜᴏặᴄ ᴅồɴ ɢʜéᴘ ʙàɴ ɢʜế để ᴘʜụᴄ ᴠụ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ. Nʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴘʜảɴ áɴʜ, ʜôᴍ 14.8 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, UBND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ đã đồɴɢ ý ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄủᴀ Sở GD-ĐT địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ ᴛᴜʏểɴ ᴛʜêᴍ 1.000 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴠàᴏ ʟớᴘ 10 ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ THPT Dâɴ Lậᴘ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. Tʀườɴɢ THPT Lươɴɢ Tʜế Vɪɴʜ (TP.Cẩᴍ Pʜả), ɴơɪ ᴛự ý ᴛᴜʏểɴ sɪɴʜ 135 ʜọᴄ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ᴛᴜʏểɴ ᴛʜêᴍ ᴛừ 100 – 200 ʜọᴄ sɪɴʜ. Qᴜᴀ đó, ᴅư ʟᴜậɴ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴠề ᴠɪệᴄ đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏ ᴄʜᴜẩɴ ᴅạʏ ʜọᴄ ᴋʜɪ ᴘʜầɴ ʟớɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ đᴀɴɢ ǫᴜá ᴛảɪ. Hầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ɴơɪ đềᴜ ᴅồɴ ɢʜéᴘ ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴄáᴄ ʟớᴘ ʜọᴄ đềᴜ ᴛăɴɢ sĩ số. Tʀườɴɢ THPT...