January 29, 2023
Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Làᴍ ʀõ đốɪ ᴛượɴɢ đưᴀ ʜơɴ 50 ɴɢườɪ ᴠượᴛ ʙɪêɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ǫᴜᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ Nɢàʏ 30/8, Pʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị đã ʟàᴍ ʀõ đốɪ ᴛượɴɢ Cᴀᴏ Sỹ Hᴜʏ, ᴄòɴ ɢọɪ ʟà Tèᴏ (40 ᴛᴜổɪ), ở ᴛổ 2, ᴘʜườɴɢ Nɢʜĩᴀ Cʜáɴʜ (TP.Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ đưᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ. Tạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, Hᴜʏ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜáɴɢ 12/2021, Hᴜʏ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍôɪ ɢɪớɪ đưᴀ ᴠượᴛ ʙɪêɴ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ Cᴀsɪɴᴏ. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 5/2022, Hᴜʏ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ Sᴀᴏ Đỏ – Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ. Tạɪ đâʏ, ôɴɢ ᴄʜủ ɴɢườɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Hᴜʏ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạ.ɴɢ ᴠà ᴛìᴍ ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ để đưᴀ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Hằɴɢ ᴛʜáɴɢ, Hᴜʏ đượᴄ ᴛʀả ᴄôɴɢ 850 USD. Đốɪ ᴛượɴɢ Cᴀᴏ Sỹ Hᴜʏ. Từ ᴛʜáɴɢ 5/2021 đếɴ ᴛʜáɴɢ 6/2022, Hᴜʏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ đồɴɢ ʙọɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ đưᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 50 ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ. Tʜáɴɢ 7/2022, ɴʜɪềᴜ đồɴɢ ʙọɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ Hᴜʏ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ʙắᴛ. Vừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴠề ǫᴜê Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴠậɴ độɴɢ, ɴêɴ Hᴜʏ đã đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛʜú. Hɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ đốɪ ᴛượɴɢ Cᴀᴏ...
Đượᴄ ᴋʜᴜʏêɴ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ, ᴠợ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜừɴɢ đáᴘ: “Đừɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ǫᴜᴀʏ ᴠề” Gɪữᴀ ‘ᴛâᴍ ʙãᴏ’ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ, ᴠợ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴛỏ ʀõ ᴛʜáɪ độ ᴋʜɪ đượᴄ ᴋʜᴜʏêɴ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ. Bᴀ ɴʜâɴ ᴠậᴛ đᴀɴɢ đượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ɴʜấᴛ ʟúᴄ ɴàʏ ᴋʜɪ ồɴ àᴏ ᴛìɴʜ...
Đắᴋ Lắᴋ: Tʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜứ 2 ᴍắᴄ ʙệɴʜ Wʜɪᴛᴍᴏʀᴇ Sáɴɢ 30/8, ʟãɴʜ đạᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Kɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ᴠừᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 1 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ʙệɴʜ Wʜɪᴛᴍᴏʀᴇ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ Cư Kᴜɪɴ. Đâʏ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜứ 2 ᴍắᴄ ʙệɴʜ Wʜɪᴛᴍᴏʀᴇ ở Đắᴋ Lắᴋ, ᴛʀướᴄ đó đã ᴄó 1 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ʙệɴʜ Wʜɪᴛᴍᴏʀᴇ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ Eᴀ Súᴘ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ Bệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴠùɴɢ...
Nɢʜệ Aɴ: Đᴀɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đᴏàɴ ʟãɴʜ đạᴏ xã ʀờɪ ɴʜɪệᴍ sở đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Pʜú Qᴜốᴄ Đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴʜưɴɢ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜủ ᴄʜốᴛ ᴄủᴀ xã Hồɴɢ Sơɴ, ʜᴜʏệɴ Đô Lươɴɢ, Nɢʜệ Aɴ đã ʙỏ ɴʜɪệᴍ sở đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ɴɢᴏạɪ ᴛỉɴʜ. Hôᴍ ɴᴀʏ (30/8), ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND xã Hồɴɢ Sơɴ (ʜᴜʏệɴ Đô Lươɴɢ) Bùɪ Đăɴɢ Tʜᴜ x.á.ᴄ ɴʜậɴ ᴄó sự ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ số ʟãɴʜ đạᴏ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Ôɴɢ Tʜᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ: UBND xã ᴛổ ᴄʜứᴄ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ Pʜú Qᴜốᴄ ᴛừ ᴄʜɪềᴜ ᴛʜứ 6 (ɴɢàʏ 26/8) đếɴ ᴛốɪ ᴄʜủ ɴʜậᴛ (ɴɢàʏ 28/8) ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ʟịᴄʜ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜʏếɴ ʙᴀʏ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴêɴ sáɴɢ ᴛʜứ 2 ᴛᴜầɴ sᴀᴜ (ɴɢàʏ 29/8) ᴍớɪ ᴠề ᴛớɪ ɴơɪ. UBND xã Hồɴɢ Sơɴ ᴄó 18 ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ᴛʜì ᴄó 10 ɴɢườɪ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ: Bí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ xã, Pʜó Bí ᴛʜư Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ Đảɴɢ ủʏ xã; Cʜủ...
Sᴀᴜ 8 ɴăᴍ ʟàᴍ ᴄôɴɢ sở ở Hà Nộɪ, ᴄô ɢáɪ ᴛᴜổɪ 30 ᴠẫɴ ở ᴛʀọ, ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴠòɴ ᴠẹɴ đượᴄ 60 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ Sᴀᴜ ɢầɴ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ʀᴀ ᴛʀườɴɢ đɪ ʟàᴍ, ᴄô ɴàɴɢ ʟàᴍ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴄʜẳɴɢ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ ʟà ʙᴀᴏ, ᴠẫɴ ᴘʜảɪ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀọ ɴʜỏ ᴠớɪ ᴍứᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴠà ᴄʜẳɴɢ ᴅáᴍ ʏêᴜ ᴀɪ ᴋʜɪ ᴍớɪ đủ ɴᴜôɪ ʙảɴ ᴛʜâɴ. Đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴜ Hᴜʏềɴ, 30 ᴛᴜổɪ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ X. ở ᴛòᴀ ɴʜà Hᴀᴘᴜʟɪᴄᴏ, Nɢᴜʏễɴ Hᴜʏ Tưởɴɢ, Tʜᴀɴʜ Xᴜâɴ (Hà Nộɪ). Đã ʙướᴄ sᴀɴɢ ᴛᴜổɪ 30, sᴀᴜ 8 ɴăᴍ đɪ ʟàᴍ, ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ᴠẫɴ ɢầɴ ɴʜư ᴛʀắɴɢ ᴛᴀʏ. Bởɪ ᴛʜế ᴍỗɪ ᴋʜɪ ᴠề ǫᴜê, ᴄô ʟᴜôɴ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄʜỉ ᴛʀí.ᴄʜ, ʟᴏ ʟắɴɢ ᴛừ ʙố ᴍẹ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ. Năᴍ 2014, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴛʀườɴɢ, Hᴜʏềɴ xɪɴ ᴠàᴏ ʟàᴍ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴠớɪ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄʜỉ 7 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Số ᴛɪềɴ ᴄʜỉ đủ để ᴄô ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ɢửɪ 1 ᴛʀɪệᴜ ᴠề ᴄʜᴏ ʙố ᴍẹ ở ǫᴜê. Mìɴʜ ᴛʜᴜê ɴʜà ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ ɴữᴀ ɴêɴ ᴛɪềɴ ᴘʜòɴɢ ᴄʜɪᴀ ɴʜᴀᴜ, ʜếᴛ 1,5 ᴛʀɪệᴜ, ᴛʜêᴍ ᴛɪềɴ đɪệɴ ɴướᴄ ʜếᴛ ᴋʜᴏảɴɢ 200.000 đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ/ɴɢườɪ. Mỗɪ ᴛʜáɴɢ, ʜᴀɪ đứᴀ đóɴɢ 2 ᴛʀɪệᴜ ᴛɪềɴ ăɴ ᴜốɴɢ. Rồɪ ᴛɪềɴ xăɴɢ xᴇ, đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ 300.000 đồɴɢ. Cʜɪ ᴛɪêᴜ ʟɪɴʜ ᴛɪɴʜ ᴠà ᴍᴜᴀ sắᴍ ǫᴜầɴ áᴏ, đɪ ăɴ ᴠớɪ ʙạɴ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ʜếᴛ 2 ᴛʀɪệᴜ ɴữᴀ. Tổɴɢ ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ, ᴍìɴʜ ᴛɪêᴜ ʜếᴛ 6 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, Hᴜʏềɴ ɴʜớ ʟạɪ. Sᴀɴɢ ɴăᴍ ᴛʜứ ʜᴀɪ đɪ ʟàᴍ, ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄủᴀ Hᴜʏềɴ ᴛăɴɢ ʟêɴ 8 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Vẫɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪêᴜ ᴍứᴄ ᴄũ, ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ Hᴜʏềɴ ɢửɪ ᴠề ɴʜà đượᴄ 2 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Từ ɴăᴍ ᴛʜứ 5, ʟươɴɢ ᴄủᴀ Hᴜʏềɴ ᴛăɴɢ ʟêɴ 10 ᴛʀɪệᴜ/ᴛʜáɴɢ. Hᴜʏềɴ ᴠẫɴ ᴄố ᴅàɴʜ ᴅụᴍ ɢửɪ ᴠề 2 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠề ᴄʜᴏ ʙố ᴍẹ ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ, ᴄòɴ 1 ᴛʀɪệᴜ ᴄô ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ. ᴛíɴʜ ʀᴀ ᴍỗɪ ɴăᴍ, Hᴜʏềɴ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 12 ᴛʀɪệᴜ. Bêɴ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ᴄʜẳɴɢ ᴄó ᴋʜᴏảɴ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ɴàᴏ ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄả, ᴄʜỉ ᴄó ʟươɴɢ ᴄứɴɢ. Tʜưởɴɢ ᴛếᴛ ᴍỗɪ ɴăᴍ ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ ʟươɴɢ ɴêɴ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ đưᴀ ʙố ᴍẹ ɢầɴ ʜếᴛ ᴠà ᴄʜỉ ɢɪữ 2-3 ᴛʀɪệᴜ ᴛɪêᴜ ᴛếᴛ. Nóɪ ᴄʜᴜɴɢ, ᴍỗɪ ɴăᴍ ᴄʜỉ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ 12 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Hᴀɪ ɴăᴍ đầᴜ đɪ ʟàᴍ, ᴍìɴʜ để ʀᴀ đượᴄ 24 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, Hᴜʏềɴ ᴋể. Từ ɴăᴍ ᴛʜứ 7, ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄủᴀ Hᴜʏềɴ ᴍớɪ đượᴄ ᴛăɴɢ ʟêɴ 12 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ. Hᴜʏềɴ ᴠẫɴ ɢửɪ ᴠề ǫᴜê 2 ᴛʀɪệᴜ ᴠà ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ 3 ᴛʀɪệᴜ/ᴛʜáɴɢ. Tíɴʜ ʀᴀ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ, Hᴜʏềɴ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ 36 ᴛʀɪệᴜ. Năᴍ ɴᴀʏ, ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄủᴀ Hᴜʏềɴ ᴠẫɴ ɴʜư ᴄũ ɴêɴ ᴛừ đầᴜ ɴăᴍ đếɴ ɴᴀʏ Hᴜʏềɴ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ 30 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, số ᴛɪềɴ ɴàʏ Hᴜʏềɴ ᴅồɴ ʜếᴛ ᴍᴜᴀ ʟạɪ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʟᴇᴀᴅ ᴄủᴀ ʙạɴ. Bạɴ ᴍìɴʜ ᴍᴜᴀ xᴇ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴍàᴜ xᴇ ɴàʏ ᴠì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ, ɴêɴ ʙáɴ ʟạɪ ᴠớɪ ɢɪá 30 ᴛʀɪệᴜ. Tʜấʏ ɢɪá ᴍềᴍ ᴠà ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀʏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄà ᴛàɴɢ đᴀɴɢ đɪ, ᴍìɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴍᴜᴀ ʟạɪ. Cʜɪếᴄ xᴇ số ᴄũ ᴍᴀɴɢ ᴠề ǫᴜê ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ đɪ ʜọᴄ, ᴄô ᴋể. Nʜư ᴠậʏ ᴛíɴʜ ʀᴀ, sᴀᴜ ɢầɴ 8 ɴăᴍ đɪ ʟàᴍ, Hᴜʏềɴ ᴄʜỉ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ 60 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Tɪềɴ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ íᴛ ỏɪ, ɴʜà ᴛʜì ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ở ᴛʀọ, ᴄô ɴàɴɢ ᴄôɴɢ sở ɴàʏ ᴄʜẳɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴ đầᴜ ᴛư ɴàᴏ ᴛʜêᴍ. Đã ᴠậʏ, ᴅᴏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙởɪ đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴêɴ ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ Hᴜʏềɴ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴋéᴍ ʜơɴ ʜẳɴ ɴăᴍ ɴɢᴏáɪ. Vì ᴛʜế, ᴄʜưᴀ ʙị ᴄắᴛ ɢɪảᴍ ʟươɴɢ ʟà ᴍᴀʏ ʜᴜốɴɢ ᴄʜɪ ɴóɪ đếɴ ɢɪấᴄ ᴍơ ᴛăɴɢ ʟươɴɢ. Nʜɪềᴜ ʟúᴄ, ᴛʜấʏ ᴛɪềɴ ʟươɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄʜỉ ɴᴜôɪ đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʏêᴜ ᴀɪ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʙố ᴍẹ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ, ổɴ địɴʜ để ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴʜà ᴠà ʜốɪ ᴛʜúᴄ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋếᴛ ʜôɴ để ʜọ ʏêɴ ᴛâᴍ. Nʜưɴɢ ᴛʜậᴛ ᴋʜó để ᴛʜᴀʏ đổɪ đượᴄ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʜàɴɢ ɴɢàʏ ᴄứ đềᴜ đềᴜ ɴʜư ᴛʜế, ᴅù ᴄũɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, Hᴜʏềɴ ᴛʜᴀɴ ᴛʜở. Để ᴛăɴɢ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ, ᴄô ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ ᴘʜảɪ ʟàᴍ sᴀᴏ. Tíɴʜ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛáᴏ ʙạᴏ, ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙáɴ ʜàɴɢ ɴêɴ ᴄʜắᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʙỏ ᴠɪệᴄ để ʙáɴ ʜàɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ đượᴄ. Tʀướᴄ ᴍắᴛ ᴍìɴʜ ᴄứ đɪ ʟàᴍ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ đã ᴠì ᴅịᴄʜ ɴʜư ɴàʏ ᴄó ᴠɪệᴄ để ʟàᴍ đã ʟà ᴍᴀʏ ʀồɪ. Sᴀᴜ đó, ᴍìɴʜ sẽ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴍứᴄ ʟươɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴛʜì ɴʜảʏ ᴠậʏ, ʜᴏặᴄ sắᴘ ᴛớɪ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ ᴠɪệᴄ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴠề ʟàᴍ ᴛʜêᴍ.
Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Đêᴍ ᴠề ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴍưᴜ sɪɴʜ ʙêɴ xᴇ ʜủ ᴛɪếᴜ Về ᴋʜᴜʏᴀ, ᴘʜố xá ᴛʀở ɴêɴ ʏêɴ ắɴɢ, ᴛĩɴʜ ᴍịᴄʜ, ᴛʜưᴀ ᴅầɴ ʙóɴɢ ɴɢườɪ. Đó ᴄũɴɢ ʟà ᴛʜờɪ đɪểᴍ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙáɴ ʜủ ᴛɪếᴜ ʙắᴛ đầᴜ ʀᴏɴɢ ʀᴜổɪ đếɴ ᴄáᴄ ɴẻᴏ đườɴɢ ở TP.Qᴜảɴɢ Nɢãɪ để ᴍưᴜ sɪɴʜ. Đᴀ ᴘʜầɴ ʜọ ʟà ɴɢườɪ ᴅâɴ đếɴ ᴛừ TX.Đứᴄ Pʜổ. Vì ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴍà ʜọ ᴘʜảɪ ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ʀờɪ ǫᴜê, ʀᴀ ᴘʜố. Lᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ʜủ ᴛɪếᴜ đêᴍ Hơɴ 22 ɢɪờ, ᴛʀêɴ ᴘʜố ᴘʜườɴɢ ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴛʜấᴘ ᴛʜᴏáɴɢ ʙóɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ ᴄôɴɢ ǫᴜéᴛ ʀáᴄ. Cửᴀ ᴛɪệᴍ, ʜàɴɢ ǫᴜáɴ đềᴜ đóɴɢ ᴄửᴀ, ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ʙᴜôɴ ʙáɴ, ᴍưᴜ sɪɴʜ, ᴄʜỉ ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʜủ ᴛɪếᴜ ᴄʜᴏɴɢ đɪệɴ, đóɴ ᴋʜáᴄʜ. Từ ʟâᴜ, đườɴɢ Qᴜᴀɴɢ Tʀᴜɴɢ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜườɴɢ Tʀầɴ Hưɴɢ Đạᴏ (TP.Qᴜảɴɢ Nɢãɪ), đượᴄ ᴠí ʟà ᴘʜố ʜủ ᴛɪếᴜ đêᴍ, đôɴɢ ᴠᴜɪ ᴠà ɴʜộɴ ɴʜịᴘ. Mộᴛ đᴏạɴ đườɴɢ ɴɢắɴ đã ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 4 xᴇ ʜủ ᴛɪếᴜ. ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄó xᴇ ʜủ ᴛɪếᴜ, ᴠàɪ ᴄʜɪếᴄ ʙàɴ ᴄᴏɴ, ɴʜữɴɢ ᴘʜậɴ đờɪ ɴɢʜèᴏ ᴋʜó đã ᴄó ᴛʜể ᴍưᴜ sɪɴʜ. Gɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ Cᴀᴏ Đăɴɢ Nᴀᴍ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴛʀêɴ...
Đắᴋ Lắᴋ: Dự áɴ đườɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỷ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ‘ʀùᴀ ʙò’ Dự áɴ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ Hùɴɢ Vươɴɢ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ (ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ) đượᴄ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴍứᴄ đầᴜ ᴛư ʜơɴ ᴍộᴛ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đồɴɢ ᴠớɪ ᴄʜɪềᴜ ᴅàɪ ɢầɴ 2ᴋᴍ, ɴʜưɴɢ đã 2 ɴăᴍ ɴᴀʏ ᴛʜɪ ᴄôɴɢ ᴅᴀɴɢ ᴅở ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ì ạᴄʜ ʀùᴀ ʙò, ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜếᴛ sứᴄ ʙứᴄ xúᴄ, ᴛɪềᴍ ẩɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍấᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ʜơɴ ɴữᴀ ʟà ɢâʏ ᴍấᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý Nʜà ɴướᴄ. Cʜỉ sᴀᴜ ᴍộᴛ ᴄơɴ ᴍưᴀ ɴʜỏ ʟà ᴄʜɪ ᴄʜíᴛ ʜố ɴướᴄ, ᴍặᴛ đườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜáᴄ ɢì ᴄảɴʜ ʙị B52 ʀảɪ ᴛʜảᴍ. Dự áɴ đườɴɢ Hùɴɢ Vươɴɢ (đᴏạɴ ᴛừ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʀứ đếɴ đườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Cừ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Bᴜôɴ Mᴀ Tʜᴜộᴛ, Đắᴋ Lắᴋ, ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 1), đượᴄ UBND ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đầᴜ ᴛư ᴠàᴏ ɴăᴍ 2019, ᴛổɴɢ ᴍứᴄ đầᴜ ᴛư 102 ᴛỷ đồɴɢ ᴛừ ɴɢᴜồɴ ɴɢâɴ sáᴄʜ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠà địᴀ ᴘʜươɴɢ. Mặᴛ đườɴɢ Hùɴɢ Vươɴɢ ʙɪếɴ ᴛʜàɴʜ ɴʜữɴɢ ᴀᴏ ɴướᴄ sᴀᴜ ɴʜữɴɢ ᴄơɴ ᴍưᴀ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛừ ɴăᴍ 2020 – 2024. Bᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Bᴜôɴ...