March 23, 2023

Month: September 2022

Ồɴ àᴏ ʟʏ ʜôɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ, Dᴜʏ Mạɴʜ ᴘʜáɴ ᴄâᴜ ‘xᴀɴʜ ʀờɴ’ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ Gɪữᴀ ʟúᴄ ồɴ àᴏ ʟʏ ʜôɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛâᴍ đɪểᴍ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ, Dᴜʏ Mạɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴅòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀướᴄ ồɴ àᴏ ʟʏ ʜôɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɢɪữᴀ ôɴɢ ᴄʜủ ɴᴇxᴛᴛᴇᴄʜ ᴠà ɴữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜỳɴʜ Búᴘ Bê Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ. Sự ᴠɪệᴄ ᴄʜưᴀ ʀõ ᴛʀắɴɢ đᴇɴ ɴêɴ ᴄàɴɢ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɢ.ᴀʏ ɢ.ắᴛ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴅɪễɴ đàɴ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛᴀᴍ ɢɪáᴄ ᴛìɴʜ áɪ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴠà Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ ɴʜậɴ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄᴀ sĩ Dᴜʏ Mạɴʜ ʙấᴛ ɴɢờ ᴄó ᴄʜɪᴀ sẻ ɢâʏ ᴄʜú ý ᴠề ᴠɪệᴄ đàɴ ôɴɢ ᴄó ʙồ. ᴄụ ᴛʜể, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ᴋɪếᴘ Đỏ Đᴇɴ ᴠɪếᴛ: Đàɴ ôɴɢ ᴄó ᴠợ ᴍà ᴠẫɴ ᴄó ʙồ. Cʜưᴀ ʜẳɴ ʜọ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ʟᴀᴍ ᴠà ᴄó ᴛʜóɪ ᴛʀăɴɢ ʜᴏᴀ đâᴜ ᴄáᴄ ǫᴜý ᴄô xɪɴʜ đẹᴘ ạ. Đôɪ ʟúᴄ ᴄʜỉ ᴠì ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴍà ᴛʜôɪ. Có ᴛʜể ʟà ᴅᴏ ʜọ sợ ʀằɴɢ ᴠợ ᴍìɴʜ ᴠấᴛ ᴠả ᴄʜăᴍ sóᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ ɴʜɪềᴜ ǫᴜá ɴêɴ ᴘʜảɪ ᴛìᴍ ᴛʜêᴍ 1 ᴄô ɴữᴀ để ᴄʜɪᴀ sẻ ɢáɴʜ ɴặɴɢ ᴛʜôɪ ᴍừ? Có ɢì đâᴜ ᴍà ᴄáᴄ ǫᴜý ᴄô ᴄứ ᴘʜảɪ xᴏắɴ ʜếᴛ ᴄả ʟêɴ. Vớɪ ɴʜữɴɢ ᴀɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ Dᴜʏ Mạɴʜ sẽ ʙɪếᴛ ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ sĩ ᴠốɴ ᴅĩ ᴄʜỉ ʟà ɴửᴀ đùᴀ ɴửᴀ ᴛʜậᴛ. Dườɴɢ ɴʜư ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ɢốᴄ Hảɪ Pʜòɴɢ ᴠừᴀ ᴋʜéᴏ ʟéᴏ ʙóᴄ ᴛʀầɴ ᴛʜóɪ ʜư ᴛậᴛ xấᴜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ đàɴ ôɴɢ, ᴠừᴀ ᴍᴜốɴ ᴋʜᴜʏêɴ ɴʜủ ᴄʜị ᴇᴍ ʀằɴɢ ɴếᴜ ʙắᴛ ɢặᴘ ᴄʜồɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴛʜì ᴄũɴɢ ɴêɴ ᴄó ᴄáᴄʜ xử ʟý ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴠɪệᴄ ɢì ᴘʜảɪ xᴏắɴ ʜếᴛ ʟêɴ. Dᴜʏ...
Đắᴋ Lắᴋ: Lɪêɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛốᴄ độ, ʜơɴ 200 ô ᴛô ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴘʜᴜ̀ ʜɪệᴜ Qᴜᴀ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛừ ᴛʜɪếᴛ ʙị ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ, Sở GTVT Đắᴋ Lắᴋ đã ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴘʜᴜ̀ ʜɪệᴜ 218 xᴇ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛốᴄ độ. Nɢᴀ̀ʏ 2/9, Sở GTVT ᴛɪ̉ɴʜ Đắᴋ Lắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ǫᴜᴀ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛừ ᴛʜɪếᴛ ʙị ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ (GSHT) ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ɴʜɪềᴜ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠậɴ ᴛᴀ̉ɪ (KDVT) ᴄó ᴛừ 5 ʟầɴ ᴛʀở ʟêɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛốᴄ độ/1000ᴋᴍ xᴇ ᴄʜạʏ (ᴋʜôɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛốᴄ độ ᴛừ 5ᴋᴍ/ʜ ᴛʀở xᴜốɴɢ), sở đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ ʜồɪ ᴘʜù ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ʜơɴ 218 ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ KDVT. Mộᴛ ᴘʜᴜ̀ ʜɪệᴜ ʙɪ̣ ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙᴀ̉ɴ, ᴛʜᴜ ʜồɪ....
Hà Nộɪ: Nɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴍấᴛ 170 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴋʜɪ đăɴɢ ɴʜậᴘ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴄủᴀ CSGT ᴅỏᴍ Nɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪêɴ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ᴋẻ ᴛự xưɴɢ ʟà ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, đã đăɴɢ ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ʟạ ʀồɪ ʙị ᴄʜɪ.ếᴍ đᴏ.ạᴛ 170 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Nɢàʏ 2.9, Côɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ Lᴏɴɢ Bɪêɴ, Hà Nộɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, đᴀɴɢ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ɢɪả ᴅᴀɴʜ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ...
Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙỏ ʟỡ ᴄơ ʜộɪ ᴛừ ôɴɢ Dũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ᴠì ʙị ʙắᴛ, ɴɢườɪ ᴛʜừᴀ ᴋế ᴛàɪ sảɴ ɢâʏ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟỡ ᴍấᴛ ᴄơ ʜộɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴄơ ɴɢʜɪệᴘ đượᴄ ôɴɢ Dũɴɢ ʟò ᴠôɪ ɢɪᴀᴏ ᴘʜó ᴠì ᴠướɴɢ ᴠòɴɢ ʟᴀᴏ ʟý, ᴅᴀɴʜ ᴛìɴʜ ɴɢườɪ ᴛʜừᴀ ᴋế ᴛàɪ sảɴ ɢâʏ ʙấᴛ ɴɢờ. Vàᴏ ɴɢàʏ 18/08, Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã ʜᴏàɴ ᴛấᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴋsɴᴅ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ, đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴠề đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ x.á.ᴄ ᴛʜựᴄ. Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴛố...
6 ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ ᴛạɪ Tʀạɪ Tạᴍ ɢɪᴀᴍ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Nɢʜệ Aɴ đượᴄ đặᴄ xá ᴅịᴘ 2/9 Dịᴘ Qᴜốᴄ Kʜáɴʜ ɴăᴍ ɴᴀʏ, Tʀạɪ Tạᴍ ɢɪᴀᴍ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Nɢʜệ Aɴ ᴄó 6 ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ đượᴄ đặᴄ xá ʀᴀ ᴛù ᴛʀướᴄ ᴛʜờɪ ʜạɴ. Nɢàʏ 1/9, Tʀạɪ Tạᴍ...
Sẽ ʟàᴍ ᴄầᴜ ‘Hà Nộɪ ᴋʜôɴɢ ɢɪớɪ ʜạɴ’ ʜơɴ 8.600 ᴛỷ đồɴɢ ʙắᴄ ǫᴜᴀ sôɴɢ Hồɴɢ Hà Nộɪ đã ɢɪᴀᴏ Sở Kế ʜᴏạᴄʜ ᴠà Đầᴜ ᴛư đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪếɴ độ ᴄʜᴜẩɴ ʙị, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴄầᴜ Tʀầɴ Hưɴɢ Đạᴏ ʙắᴄ ǫᴜᴀ sôɴɢ Hồɴɢ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ. Tổɴɢ ᴍứᴄ đầᴜ ᴛư ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 8.600 ᴛỷ đồɴɢ. UBND TP Hà Nộɪ ᴠừᴀ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ ᴄầᴜ Tʀầɴ Hưɴɢ Đạᴏ ᴅᴏ Bᴀɴ Qᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ TP ᴛổ ᴄʜứᴄ, đượᴄ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʜɪ ᴛᴜʏểɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴋɪếɴ ᴛʀúᴄ ᴄầᴜ Tʀầɴ...
Bà xã Tʜươɴɢ Tíɴ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴠề số ᴛɪềɴ 800 ᴛʀɪệᴜ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ: Gɪờ đâʏ ᴄʜỉ ᴄòɴ ᴄʜúᴛ íᴛ Kʜáɴ ɢɪả ʙàʏ ᴛỏ xóᴛ xᴀ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ đáɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ʙà xã Tʜươɴɢ Tíɴ. Số ᴛɪềɴ 800 ᴛʀɪệᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ để ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, Tʜươɴɢ Tíɴ ᴛʜườɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀướᴄ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴠớɪ ᴅáɴɢ ᴠẻ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛɪềᴜ ᴛụʏ, xᴀɴʜ xᴀᴏ. Để ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ đàɴʜ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đɪ ʜáᴛ đáᴍ ᴄướɪ ᴛʜᴜê, ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴍộᴛ số ғᴀɴ ʜâᴍ ᴍộ ᴄòɴ ʙàʏ ᴛỏ ɴỗɪ ʟᴏ ᴠớɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄᴏɴ Tʜươɴɢ Tíɴ đầʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴠấᴛ ᴠả, ᴄʜậᴛ ᴠậᴛ ᴍưᴜ sɪɴʜ ᴛạɪ ǫᴜê ɴʜà Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ. Tʜươɴɢ Tíɴ đɪ ʜáᴛ đáᴍ ᴄướɪ ᴛʜᴜê để ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀảɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ (ảɴʜ sᴀᴏsᴛᴀʀ) Mớɪ đâʏ, ʙáᴏ ᴘʜụ ɴữ ᴏɴʟɪɴᴇ đã ᴄó ʙᴜổɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ɴɢắɴ ɴʜằᴍ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠề đờɪ sốɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄᴏɴ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ. Tʜᴇᴏ đó, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄủᴀ ᴄʜị Kɪᴍ Cʜɪ (ᴠợ Tʜươɴɢ Tíɴ) ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ɢáɪ ɴʜỏ ᴄựᴄ ᴋỳ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠà ᴠấᴛ ᴠả. Tʀả ʟờɪ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ, ᴄʜị Cʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ xã ʟà ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Tʜươɴɢ Tíɴ ʜɪệɴ đᴀɴɢ đɪ ʜáᴛ đáᴍ ᴄướɪ ᴛʜᴜê ᴛạɪ Sàɪ Gòɴ. Còɴ ᴄʜị ᴠà ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴠề ǫᴜê ɴʜà Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ sốɴɢ ᴄùɴɢ ʙà ɴɢᴏạɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴅì ʙị ᴄâᴍ....