March 23, 2023

Month: August 2022

Vụ Hảɪ Nʜư ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ɢầɴ 2 ᴛʜáɴɢ: Nɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴇᴏ ʙăɴɢ ʀôɴ ǫᴜʏếᴛ ᴛìᴍ đượᴄ ᴄô ɢáɪ Đã ɢầɴ 2 ᴛʜáɴɢ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ Lươɴɢ Hảɪ Nʜư (23 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê Cʜươɴɢ Mỹ, Hà Nộɪ) ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠẫɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠô ᴠọɴɢ. Lươɴɢ Hảɪ Nʜư đượᴄ x.á.ᴄ địɴʜ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴛừ ɴɢàʏ 14/7 ᴠớɪ địᴀ đɪểᴍ địɴʜ ᴠị ʟầɴ ᴄᴜốɪ ʟà ᴄầᴜ Cù Sơɴ, ʜᴜʏệɴ Hᴏàɪ Đứᴄ, Hà Nộɪ. Tạɪ ɴơɪ ɴàʏ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ᴅéᴘ ᴄủᴀ ɴʜư. Tʀưᴀ 6/8, ᴄáᴄʜ ᴍéᴘ ʙờ sôɴɢ ᴄầᴜ Tâɴ Pʜú, ʜᴜʏệɴ Qᴜốᴄ Oᴀɪ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴛʜêᴍ ᴄʜɪếᴄ ᴛúɪ xáᴄʜ – ᴄáᴄʜ ɴơɪ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴅéᴘ ᴋʜᴏảɴɢ ɴửᴀ ᴄâʏ số. Vớɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ǫᴜʏếᴛ ᴛìᴍ đượᴄ ᴄô ɢáɪ ᴛʀẻ, ɴʜɪềᴜ ᴛấᴍ ʙăɴɢ ʀôɴ ɢʜɪ ᴅòɴɢ ᴄʜữ: Qᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴛìᴍ đượᴄ Hảɪ Nʜư ʙị ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ᴛʀᴇᴏ ᴋʜắᴘ ɴɢóᴄ ɴɢáᴄʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ Cù Sơɴ, ᴛʜᴇᴏ sᴀᴏsᴛᴀʀ....
Lộ ảɴʜ Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ ‘ʙụɴɢ ᴛᴏ ᴠượᴛ ᴍặᴛ’ ɴɢʜɪ ᴍᴀɴɢ ʙầᴜ, ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴠộɪ ᴠàɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴘʜảɴ ʜồɪ Cʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɢɪữᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴠà ɴữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ. Gɪữᴀ ʟúᴄ ᴍàɴ đấᴜ ᴛố ɢɪữᴀ Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ ᴠà ᴠợ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ʟà ʙà Đàᴏ Lᴀɴ Hươɴɢ đᴀɴɢ ᴛʀêɴ đà ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜì ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ʜộɪ ᴄʜᴜʏêɴ ʜóɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴄʜɪᴀ sẻ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ ᴄʜụᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴍáʏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ɴữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜỳɴʜ Búᴘ Bê. Tʜᴇᴏ đó, ɴữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜỳɴʜ Búᴘ Bê ᴍặᴄ áᴏ ᴘʜôɴɢ đᴇɴ đơɴ ɢɪảɴ ở ɴʜà, ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ đᴀɴɢ đɪ ᴛʜᴀɴɢ ᴍáʏ ʟấʏ đồ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴘʜầɴ ʙụɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ᴄó ɴʜô ʀᴀ ᴛᴏ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ᴛʜâɴ ʜìɴʜ ɢầʏ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Kèᴍ ᴠớɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟà ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴄʜᴀᴛ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴠớɪ ᴛɪếᴛ ʟộ: Bọɴ ᴇᴍ ʙɪếᴛ ʜếᴛ ʀồɪ. Oᴀɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜả ʙầᴜ để ᴄướɪ. Hɪệɴ, ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟà ɴữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Pʜươɴɢ Oᴀɴʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɢì. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ s.á.ᴛ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴛʜì ʜìɴʜ ảɴʜ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛíɴʜ x.á.ᴄ ᴛʜựᴄ. Nʜɪềᴜ ᴛʜáɴʜ sᴏɪ ɴʜìɴ ʀᴀ ᴘʜầɴ ʙụɴɢ ɴʜô ᴄʜỉ ʟà sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴘʜᴏᴛᴏsʜᴏᴘ ᴠì ᴅâʏ ᴛᴀɪ ɴɢʜᴇ ʙị ᴍéᴏ. Có ᴛʜể đâʏ ʟà ʜìɴʜ ảɴʜ ᴅàɴ ᴅựɴɢ để ᴄâᴜ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ. Gɪữᴀ ᴛɪɴ đồɴ, Pʜươɴɢ...
Hà Nộɪ ᴛạᴍ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ 2022-2023 Ôɴɢ Tʀầɴ Tʜế Cươɴɢ, Gɪáᴍ đốᴄ Sở GD&ĐT Hà Nộɪ ᴠừᴀ ᴋý ᴠăɴ ʙảɴ ɢửɪ UBND ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ, ᴛʜị xã ᴠề ᴠɪệᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí ɴăᴍ ʜọᴄ 2022-2023 đốɪ ᴠớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ....
Đắᴋ Lắᴋ: Lãɴʜ đạᴏ, ᴄáɴ ʙộ Bᴀɴ QLDA ‘ɴúᴘ ʙóɴɢ’ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ để ᴛʜɪ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ? Vụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ Bᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý ᴅự áɴ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠà ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ Lắᴋ (ɢọɪ ᴛắᴛ ʟà Bᴀɴ QLDA) đᴀɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ. Tʜᴇᴏ đó, ɴɢàʏ 19/4/2022, ɢɪáᴍ đốᴄ Bᴀɴ QLDA ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số 188/QĐ-BQLDADTNN ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄử ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ đɪ ᴛʜɪ s.á.ᴛ ʜạᴄʜ ᴄấᴘ ᴄʜứɴɢ ᴄʜỉ ʜàɴʜ ɴɢʜề ʜᴏạᴛ độɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ. Tʜᴇᴏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ, Gɪáᴍ đốᴄ Bᴀɴ QLDA ᴄử 5 ᴄáɴ ʙộ, ɢồᴍ: ôɴɢ Pʜᴀɴ Xᴜâɴ Báᴄʜ, Pʜó ɢɪáᴍ đốᴄ Bᴀɴ; ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tàɪ Mɪɴʜ, Tʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴅự áɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ; ôɴɢ Đặɴɢ Tʜọ Dầɴ, Pʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ Đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴅự áɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ; ôɴɢ Cáᴘ Kɪᴍ...
Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ: mɪễɴ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ năᴍ ʜọᴄ 2022-2023 Tʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ ʜọᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄấᴘ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ đᴀɴɢ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ sẽ đượᴄ ᴍɪễɴ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄôɴɢ ʟậᴘ ɴăᴍ ʜọᴄ 2022 – 2023. Tʀẻ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ở Qᴜảɴɢ Nɪɴʜ...
Nóɴɢ: Lãɴʜ Đạᴏ Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʙáᴏ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴋỷ ʟᴜậᴛ Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ Sᴀᴜ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ʟãɴʜ Đạᴏ ᴘʜíᴀ Họᴄ ᴠɪệɴ Âᴍ ɴʜạᴄ Qᴜốᴄ ɢɪᴀ Vɪệᴛ...
Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ᴄủᴀ Đạɪ úʏ CSGT ᴛự ᴛᴀʏ ᴍở ǫᴜáɴ ᴄơᴍ 0 đồɴɢ ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ Mộᴛ đạɪ úʏ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ (ᴛʜᴜộᴄ độɪ CSGT, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP.Bᴜôɴ...
Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴛự ʜàᴏ ᴠề ɢɪᴀ ᴛʜế ᴄᴏɴ ɴʜà ᴛôɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴍᴜốɴ ʟậᴘ ʙảᴏ ᴛàɴɢ để ɴʜắᴄ ɴʜở ᴄᴏɴ ᴄʜáᴜ Mấʏ ɴᴀʏ ʜẳɴ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ʟà ᴄáɪ ᴛêɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ɴʜắᴄ đếɴ ᴠà ʙàɴ ᴛáɴ ʀôᴍ ʀả. Tạᴍ ɢáᴄ ᴄʜᴜʏệɴ ʜôɴ ɴʜâɴ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ʙêɴ, ᴠị ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ ᴄó xᴜấᴛ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛầᴍ ᴛʜườɴɢ ᴄʜúᴛ ɴàᴏ đâᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ơɪ. Lướᴛ đọᴄ ᴄáᴄ ʙàɪ ʙáᴏ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴄủᴀ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴠà ᴄʜị Lᴀɴ Hươɴɢ, ʀồɪ ʙâʏ ɢɪờ ʟà ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴍà ᴛʜấʏ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴɢậᴘ ᴛʀờɪ ʟᴜôɴ. Tᴜʏ ᴠậʏ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴘʜủ ɴʜậɴ ᴠị ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ 8x ɴàʏ ʀấᴛ ᴛàɪ ɢɪỏɪ ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴄó ᴛíɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜắɴ, ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʜô ᴍà ᴛʜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ sᴛᴀʀᴛᴜᴘ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴠốɴ đầᴜ ᴛư. Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴄó ᴛêɴ đầʏ đủ ʟà Nɢᴜʏễɴ Hòᴀ Bìɴʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 1981). Ôɴɢ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛậᴘ đᴏàɴ sở ʜữᴜ ɴʜɪềᴜ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄó ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ. Tʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙàɪ đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍà ᴍìɴʜ đọᴄ đượᴄ, Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴄòɴ ᴛɪếᴛ ʟộ xᴜấᴛ ᴛʜâɴ ᴅᴀɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴛʀầᴍ ᴛʀồ. Cụ ᴛʜể, Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Ôɴɢ ɴộɪ ᴛôɪ ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ ɴʜà ᴍáʏ ᴅệᴛ Hà Đôɴɢ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ 70 – 80 ᴛʜế ᴋỷ ᴛʀướᴄ, ôɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴛôɪ ᴛừɴɢ ʟà ᴄʜủ ᴍộᴛ ʜãɴɢ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛạɪ ᴛʜị xã Sơɴ Tâʏ ᴛʜờɪ ᴛʀướᴄ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ. Mặᴄ ᴅù ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ đó ʙị đứᴛ đᴏạɴ ᴍấᴛ ᴍộᴛ ᴛʜế ʜệ ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴛôɪ ᴅᴏ ᴄáᴄ ʙɪếɴ độɴɢ ʟịᴄʜ sử, ɴʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɢóᴘ ɴʜặᴛ ᴛừ đờɪ ôɴɢ đã ᴛʀᴜʏềɴ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ɴʜữɴɢ ᴋʜáᴛ ᴋʜᴀᴏ ᴠà sự ᴛự ᴛɪɴ ɴʜấᴛ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ. Có ᴛʜể ɴóɪ ᴄáɪ ʟợɪ ᴛʜế ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴛàɪ sảɴ ᴛʜừᴀ ᴋế ᴠô ᴄùɴɢ ǫᴜý ɢɪá ᴍà ᴛôɪ ᴍᴀʏ ᴍắɴ đượᴄ ᴛʜừᴀ ʜưởɴɢ. Nɢʜᴇ xᴏɴɢ ᴍà ᴍìɴʜ ᴘʜảɪ ɢậᴛ ɢù ᴠớɪ ᴄâᴜ ɴóɪ ᴄᴏɴ ɴʜà ᴛôɴɢ, ᴋʜôɴɢ ɢɪốɴɢ ʟôɴɢ ᴄũɴɢ ɢɪốɴɢ ᴄáɴʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄụ ɴɢàʏ xưᴀ đấʏ! Tʜừᴀ ʜưởɴɢ ᴍáᴜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛừ ôɴɢ ɴộɪ ɴêɴ ʙảᴏ sᴀᴏ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ʟạɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜɪ ᴄòɴ ʟà sɪɴʜ ᴠɪêɴ ɴɢồɪ ᴛʀêɴ ɢʜế ɢɪảɴɢ đườɴɢ. Tʜᴀʏ ᴠì ᴛʜừᴀ ᴋế ᴛàɪ sảɴ ʙạᴄ ᴛỷ ᴛừ ɢɪᴀ đìɴʜ, đɪềᴜ ǫᴜý ɢɪá ᴠà đáɴɢ ᴛự ʜàᴏ ᴍà Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴄó đượᴄ đó ʟà ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ đầʏ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴋʜɪ ᴋʜởɪ ɴɢʜɪệᴘ. Đâʏ ᴄó ʟẽ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʟý ᴅᴏ ɢɪúᴘ ôɴɢ ɢặᴛ ʜáɪ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀườɴɢ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ đầᴜ ʟậᴘ ɴɢʜɪệᴘ, ôɴɢ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đồɴɢ ʜàɴʜ ɢặᴘ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ʟúᴄ ɢáɴ ɴʜà, ᴠᴀʏ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴʜư ʟờɪ ᴋể ᴄủᴀ ᴄʜị Lᴀɴ Hươɴɢ – ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛừɴɢ ʙêɴ ᴄạɴʜ Sʜᴀʀᴋ...
Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Làᴍ ʀõ đốɪ ᴛượɴɢ đưᴀ ʜơɴ 50 ɴɢườɪ ᴠượᴛ ʙɪêɴ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ǫᴜᴀ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ Nɢàʏ 30/8, Pʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ʜìɴʜ sự (ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đơɴ ᴠị đã ʟàᴍ ʀõ đốɪ ᴛượɴɢ Cᴀᴏ Sỹ Hᴜʏ, ᴄòɴ ɢọɪ ʟà Tèᴏ (40 ᴛᴜổɪ), ở ᴛổ 2, ᴘʜườɴɢ Nɢʜĩᴀ Cʜáɴʜ (TP.Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ đưᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ. Tạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, Hᴜʏ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜáɴɢ 12/2021, Hᴜʏ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴍôɪ ɢɪớɪ đưᴀ ᴠượᴛ ʙɪêɴ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ Cᴀsɪɴᴏ. Đếɴ ᴛʜáɴɢ 5/2022, Hᴜʏ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ Sᴀᴏ Đỏ – Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ. Tạɪ đâʏ, ôɴɢ ᴄʜủ ɴɢườɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜốᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Hᴜʏ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạ.ɴɢ ᴠà ᴛìᴍ ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛìᴍ ᴠɪệᴄ để đưᴀ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. Hằɴɢ ᴛʜáɴɢ, Hᴜʏ đượᴄ ᴛʀả ᴄôɴɢ 850 USD. Đốɪ ᴛượɴɢ Cᴀᴏ Sỹ Hᴜʏ. Từ ᴛʜáɴɢ 5/2021 đếɴ ᴛʜáɴɢ 6/2022, Hᴜʏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄùɴɢ đồɴɢ ʙọɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ đưᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 50 ɴɢườɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ sᴀɴɢ Cᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ. Tʜáɴɢ 7/2022, ɴʜɪềᴜ đồɴɢ ʙọɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ Hᴜʏ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ Nᴀɪ ʙắᴛ. Vừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴠề ǫᴜê Qᴜảɴɢ Nɢãɪ, đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴠậɴ độɴɢ, ɴêɴ Hᴜʏ đã đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛʜú. Hɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ đốɪ ᴛượɴɢ Cᴀᴏ...
Đượᴄ ᴋʜᴜʏêɴ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ, ᴠợ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜừɴɢ đáᴘ: “Đừɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄó ᴄơ ʜộɪ ǫᴜᴀʏ ᴠề” Gɪữᴀ ‘ᴛâᴍ ʙãᴏ’ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ, ᴠợ Sʜᴀʀᴋ Bìɴʜ ᴛỏ ʀõ ᴛʜáɪ độ ᴋʜɪ đượᴄ ᴋʜᴜʏêɴ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ. Bᴀ ɴʜâɴ ᴠậᴛ đᴀɴɢ đượᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ɴʜấᴛ ʟúᴄ ɴàʏ ᴋʜɪ ồɴ àᴏ ᴛìɴʜ...